top of page

Dyktig og allsidig og meget god på opplæring - Referanse

Utmerket evne i å formidle sine tunge faglige kvalifikasjoner og kunnskaper


Eiendomsmegler MNEF Ellen C Borgenheim har vært ansvarlig for regnskapsfunksjonen (klient- og driftsmidler), bank- og regnskapsavstemming inkl. årsopsppgjørsprosedyrer, innberetning av mva, lønningsregnskap og rapportering til Finanstilsyn og foretakets styre.

I tillegg har hun supportet eiendomsmeglerne i faglige spørsmål og stått for opplæring av foretakets nyansatte medarbeidere i regnskap-/oppgjør.

Hun har stor arbeidskapasitet, løser nye utfordringer på en effektiv og dyktig måte og er meget kunnskapsrik og allsidig i sitt arbeidsfelt.

Ellen har lett for å sette seg inn i nye situasjoner, både jobbmessig og sosialt. Hun har vært en positiv miljøfaktor i bedriften.


Ut over de tunge faglige kvalifikasjoner som Ellen sitter med har hun vist en utmerket evne til å formidle sine kunnskaper. Våre medarbeidere har gitt særskilt uttrykk for at de tilegner seg en god forståelse av tidligere kompliserte temaer når Ellen er deres instruktør på disse utfordringene.


Vi har satt veldig stor pris på Ellens fleksibilitet for å løse bedriftens midlertidige bemanningsproblem, og kan på alle måter anbefale de tjenester som Ellen C Borgenheim leverer.


Eivind Aursøy, Eiendomsmegler MNEF / Innehaver / Faglig leder / Daglig leder i Real Eiendomsmegling AS. 

bottom of page