top of page

Regnskapsførsel / Lønn                  Ta kontakt for spørsmål / bestilling her

Regnskapsføring

Ville det være greit å slippe å ansette folk særskilt for å ta seg av løpende fakturaer, mva, bokføring og rrapportering?

Vi kan ajourføre ditt resultat og driftsregnskap på en effektiv måte. Eksisterende kunder har fortrinnsrett til tjenesten.

Lønningsregnskap

Ønsker du også å fristille tid fra provisjonsberegning på meglerlønn og få hjelp til øvrige lønnsrutiner? Vi ordner dette og tar oss av presise lønnsutbetalinger, terminoppgjør av skattetrekk/aga, feriepenger og lønnsoppgaver.

Eierskifteforsikring

Månedlig rapportering til leverandør av eierskifteforsikring.

Bankavstemming

Månedlig avstemming av driftskonto-, klientkonto og bankkonto for skattetrekk.

OCR/Remittering

Dersom meglerbedriften ikke allerede har inngått avtale med banken om OCR-/remittering , ordner Oppgjørsavdelingen opp i formalitetene og sørger for denne oppgraderingen av system for filimport og remittering i ditt regnskapsprogram.

Regnskapsavtale

Alle detaljer i arbeids-/ansvarsomfanget til Eiendomsrådgiveren AS vil være tydelig definert i oppdragsavtalen sammen med oversiktlig, enkel instruks for effektiv samhandling og informasjonsflyt mellom oppdragsgiver og tjenesteyter. Les mer

bottom of page