top of page

Fagsupport - Fagansvar og rutiner / Referanse

Utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av rutinene har vært uunnværlige for oss


Eiendomsmegler MNEF Ellen C Borgenheim har hatt oppdrag som fagansvarlig i Meglerhuset Ullevålsveien AS.


Hun utviser en høy grad av interesse og punktlighet for faget og er både selvstendig og faglig dyktig. Det er enkelt å forholde seg til og å samarbeide med Ellen da hun er klar og tydelig samt lydhør for andres ideer og tanker. Hun leverer kvalitet samtidig som hun med sin humoristiske væremåte bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø. Gode innspill på ideer som både indirekte og direkte har hatt med hennes stilling å gjøre.


Hennes utarbeidelse og gjennomføring, samt oppfølging av rutinene til fagansvarlig som alle her på huset må følge for å tilfredsstille kravene til god meglerskikk, har vært uunnværlige for oss. Samtidig har de vært så enkelt utformet som det er mulig å lage slike rutiner, slik at vi hele tiden har vært trygge på at vi driver innenfor de rammer, lover og forskrifter m.v. som kreves. Hennes tjenester kan trygt anbefales!.


Arne Talsnes, Advokat / Daglig leder i Meglerhuset Ullevålsveien AS i samarbeid med Postbanken Eiendom AS (idag Eie Eiendomsmegling)

bottom of page