top of page

Fagsupport                                        Ta kontakt for spørsmål / bestilling her

Seksjonering / Reseksjonering

Ofte har det gått greit at en 2-mannsbolig eies av 2 ulike eiere i en årrekke uten at man har gjort så mye nummer utav det som å seksjonere og formalisere fellesarealene og hvordan bruken av disse skal være. Den dagen den ene ønsker å selge sin 1/2 part blir det ofte kronglete.

Både fordi at långiver er lite glad for å gi lån til kjøp av ideelle, uspesifiserte eierparter av eiendom og like gjerne fordi at det ofte kan oppstå uklarheter på hvem som skal ha hvilken bod, ha utbyggingsrett til loft-/kjeller, disposisjonsrett på utearealet etc. Eller dreier det seg kanskje om bruk av noen nye tilleggsdeler på eiendommen (garasje m.m.) som heller ikke er ryddet opp i formelt ved reseksjonering for aktuell muntlig avtale.

Alt dette er det lurt å ordne opp i FØR et boligsalg, så man selger en ryddig pakke. Dette gir bedre pris enn å selge uklare eier- og bruksforhold.


Opplæring / Kursing

Har du nyansatte som trenger en rask innføring i rutiner/praktisk eiendomsmegling eller ønsker du selv eller andre på kontoret en kjapp repetisjon av spesielle temaer? Vi tilbyr slike ad-hoc kurs og velger den metoden som passer best for deg og dine, møte på ditt/vårt kontor.

Vi har også god brukererfaring med elektronisk support. Les mer


Rådgivning ved behov

Fra tid til annen oppstår det kanskje hos deg en akutt sak der fagansvarlig muligens ønsker seg en sparringspartner før beslutning tas.

Innehaver av Eiendomsrådgiveren AS har bred erfaring innen bl.a. områdene fagansvar og rådgivning til fagansvarlige/ledere. Les mer

Også innenfor områdene ledelse og styresupport har vi gode referanser. Les mer

bottom of page