top of page

Arv/Skifte/Seksjonering             Ta kontakt for spørsmål / bestilling her

Arv

Skal eiendom overføres til arvinger i forbindelse med et arvefall, ta kontakt. Vi har bred erfaring for å ordne slik tinglysing. Du har ofte en skifteattest eller uskifteattest tilgjengelig. Vi ordner resten slik at hjemmelsovergangen blir korrekt tinglyst.Det kan være at tinglysingen krever egenerklæring om konsesjonsfrihet eller konsesjon.

Vi ordner formaitetene.

Skifte

Endrede eiendomsforhold i forbindelse med skifteoppgjør/skilsmisse/testament/privatavtale? Ta kontakt - vi ordner det.

Seksjonering/

reseksjonering

Ofte har det gått greit at en 2-mannsbolig eies av 2 ulike eiere i en årrekke uten at man har gjort så mye nummer utav det som å seksjonere og formalisere fellesarealene og hvordan bruken av disse skal være. Den dagen den ene ønsker å selge sin 1/2 part blir det ofte kronglete.

Både fordi at långiver er lite glad for å gi lån til kjøp av ideelle, uspesifiserte eierparter av eiendom og like gjerne fordi at det ofte kan oppstå uklarheter på hvem som skal ha hvilken bod, ha utbyggingsrett til loft-/kjeller, disposisjonsrett på utearealet etc. Eller dreier det seg kanskje om bruk av noen nye tilleggsdeler på eiendommen (garasje m.m.) som heller ikke er ryddet opp i formelt ved reseksjonering for aktuell muntlig avtale.

Alt dette er det lurt å ordne opp i FØR et boligsalg, så man selger en ryddig pakke. Dette gir bedre pris enn å selge uklare eier- og bruksforhold. 

bottom of page