top of page

Eiendomsdrift og styreledelse 

Styrelederskap i  Boligsameie / Borettslag

Det er styreleders ansvar at styrearbeid utføres forsvarlig.
Styrearbeid i Sameier / Borettslag gjennom et kalenderår

 

 1. Årsmøte – forberedelser
  Hvis styret har ansatt en forretningsfører vil denne initiere fastsettelse av årsmøtedato. Bestem dato og bestill eventuelle møtelokaler allerede nå. Varsel om dato for årsmøte, og frist for å sende inn saker, må sendes til eierne. Usbl kan bidra med dette, om ønskelig.
   

 2. Årsmelding og revidert regnskap.
  Hvis styret har ansatt en forretningsfører vil denne I løpet av de nærmeste ukene/månedene før årsmøtet sende utkast til årsmelding og revidert regnskap.
  Styreleders ansvar er å skrive styrets arbeid inkludert HMS aktiviteter, saker som skal behandles på møtet må behandles av styret og legges inn, og årsmelding og regnskap må signeres. Signerte papir må returneres forretningsfører.
   

 3. Gjennomføring av årsmøte
  Bestem dato og bestill eventuelle møtelokaler. Varsel om dato for årsmøte, og frist for å sende inn saker, må sendes til eierne.
  Styret v/styreleder ønsker velkommen. På forhånd har styreleder utarbeidet en protokoll som blir komplettert i møtets gang.
   

 4. Dugnad
  Inviter til dugnad for å ta en våropprydding. Finn en passende dato og inviter gjerne til sosialt samvær i etterkant av dugnaden.
   

 5. Vedlikehold
  Styret må vurdere om det er behov for vedlikehold, og sette i gang eventuelle tiltak. Utarbeide og oppdatere vedlikeholdsplanen for bygningsmassen.
   

 6. Konstituering av nytt styre
  Etter avholdt årsmøte skal det nye styret konstituere seg og fordele arbeidsoppgaver.
   

 7. Planlagt vedlikehold
  Styret fastsetter planlagt vedlikehold og nye avtaler på leverandører.
  Dette bør skje før budsjettarbeidet starter for neste år.
   

 8. Budsjett for neste år
  Styret v/styreleder er ansvarlig for at det blir utarbeidet et budsjettforslag for kommende år.
  Har styret invester i forretningsfører, gjør forretningsfører dette utkastet.
  Det anbefales at styret v/styreleder selv gjør seg godt kjent med budsjettrutiner og selv har hånden på rattet her.  Styret ved ofte bedre enn en forretningsmann «hvor skoen trykker».
   

 9. Budsjettvedtak
  Styret må behandle budsjettet, og vedta dette. Ved gjennomgang av budsjettet må styret også vurdere eventuelle endringer i felleskostnader.

 

Ta kontakt for tilbud  på  support for DITT boligsameie/borettslag!
 

 • ​Support LIGHT        (støttespiller til styret/rådgivning)

 • Support MEDIUM    (styrelederverv)

 • Support LARGE      (styrelederverv  ink, forretningsførsel)

Skriv noen ord  i meldingen om hva du tenker dere har behov for.

Det er også mulig å få support kun på regnskap/forretningsførsel.

Navn *

Gateadresse / Postnr / Poststed *

Mobil *

Har du kjent på presset for å bli styreleder?  (kryss av Ja / Nei ) *

Type boligfellesskap jeg eier bolig i

Boligsameie
Hvor ligger ditt boligselskap (Sameiet/Borettslaget)

Hvor mange enheter er det i ditt bolgselskap

MELDING: 
 

Gi ønsket info her i denne meldingen om hva ditt boligsameie/borettslag kan ha behov for å få bistand på. 
Din forespørsel vil bli behandlet konfidensielt.

image.jpg
bottom of page