top of page

Tidsbesparelse og effektivitet / Referanse

Hun har vært skikkelig pådriver for å få bedre systemer hos oss - eksepsjonell på data


Eiendomsmegler MNEF Ellen C Borgenheim har vært en skikkelig pådriver for å få bedre systemer hos oss og jeg opplever henne som eksepsjonell på data. Dette har medført tidsbesparelse i mange av våre rutinemessige oppgaver.


Dette hører jeg til stadighet også fra alle de andre ansatte og partnere på vårt kontor.


Vi har hatt mange gode faglige diskusjoner og jeg har fått mange gode råd når det gjelder generelle problemstillinger som meglere blir stilt ovenfor.Vi samarbeider godt og Ellen er svært god på å gi tilbakemeldinger – ros og ris – noe som igjen gjør at vi alle blir bedre!


Jeg har satt umåtelig stor pris på Ellen C Borgenheim og hører også fra alle andre om det samme.


Melinda Vora, Megler MNEF / Partner i Morud & Partnere (Nordvik & Partners)

bottom of page