top of page

Oppgjør, klient- & driftsregnskap. Rasjonalisering

Kvalitet og presisjon hele veien - Hun har digitalisert Oppgjørsavdelingen vår

Eiendomsmegler MNEF Ellen C Borgenheim har vært oppgjørs- og regnskapsansvarlig for vårt meglerforetak Morud & Partnere Eiendomsmegling AS, Oslo, og har i tillegg hatt ansvar for føring av klient- og driftsregnskap, mva, lønninger, bankavstemminger m.m Hun har bl.a. lagt om regnskapsrutiner til effektive, elektroniske løsninger i forhold til hva firmaet tidligere har hatt.


Ellen C Borgenheim har gjennomført forbedringer på kvaliteten i struktur og informasjon for meglerne ved bl.a. å utarbeide oversiktlig info-/opplæringskriv om kvalitet og rutiner i samspillet salg / oppgjør.

Hun har levert kvalitet og presisjon hele veien og har utvist faglig dyktighet og har i tillegg ved sin IT kompetanse digitalisert oppgjørsavdelingen.

Ellen C Borgenheim er effektiv, nøyaktig i sitt arbeid og har høy arbeidskapasitet.


Janne Morud Sandberg / Daglig leder / Morud & Partnere (Nordvik & Partners)

bottom of page