top of page

Fagsupport - e-post support som fungerer / Referanse

Utfordrende faglige utfordringer ble meget raskt og presist besvart


Eiendomsmegler MNEF Ellen C Borgenheim har hatt oppdrag som e-post supporter for faglige spørsmål for eiendomsmeglere med fagansvar.

E-post supporten betjener faglige spørsmål, forslag til dokumentkorrigering med mer. Bruker skal definere problemstilling pr e-post og Ellen er raskt tilbake med sine innspill.


Trond Svarød, megler og jurist hos RE/MAX Professionals på Nordstrand har benyttet seg av E-post support og oppsummerer:


"Jeg hadde for meg noen utfordrende spørsmål i forbindelse med et salg. Hun svarte meget raskt og presist og jeg er svært fornøyd med hjelpen og servicen hun gav underveis. Det er åpenbart at Ellen er en betydelig ressursperson på fagfeltet og jeg setter stor pris på hennes tilbakemeldinger."


Trond Svarød, Megler / Jurist i RE/MAX Professional, Nordstrand 

bottom of page