top of page

Jeg ønsker kontakt:

Navn *

Mobil *

E-postadresse *

Bedrift

Tittel eller stilling

Utfordring jeg ønsker bistand på: *

Er du en del av et boligsameie eller borettslag?

Har du kjent på følelsen av å bli "tvunget" til å si JA til styrelederskap?
Alle som kjøper bolig i et boligsameie eller borettslag gleder seg over å få et hyggelig hjem. Ofte dukker det opp et dilemma - fellesskapet trenger noen folk til å sitte i styret.
Noen har ikke tid, andre føler seg ikke verken kompetent eller komfortabel til et slikt verv.  Til slutt ender det ofte med at "noen" tar utfordringen for "noen" må jo trå til.


Styrene i mange boligfellesskap bærer preg av "dugnadsånd" fremfor profesjonalitet. 
Dette får ofte negative konsekvenser på både økonomi og eiendomsdrift,  De private boligeierne som av ren godvilje sier ja til å bemanne styret føler ofte at det er et større ansvar enn hva de er komfortable med, da feilvurderinger i beslutninger kan bli svært dyrt.

Flere og flere har fått øynene opp for å søke ekstern hjelp til styrearbeid og/eller regnskaps-/forretningsførsel for sameiet/borettslaget. Dette er ofte svært lønnsomt for resultatet i fellesskapet.  Det hender at det i sameiet/Borettslaget befinner seg profesjonelle ledere og økonomer, og da blir styredriften oftest slik den skal være - GOD.

I andre tilfeller mangler profesjonaliteten i styrene til å utføre det viktige styreledervervet.  Folk gjør absolutt så "godt de kan", men kjenner på at en del av utfordringene er langt utenfor både kompetanse og komfortsone.

Det har blitt mer og mer vanlig at styrene ønsker å ansette proffer til den viktige styrelederjobben. Fellesskapet vil tjene godt på en slik investering, både i forhold til økonomisk sunn styredrift og at de øvrige styremedlemmene får god support til driften,
 

Skreddersøm fra en profesjonell, ekstern styreleder

Jeg har lang og bred erfaring både som styreleder og forretningsfører for boligfellesskap.

De ulike selskap har ulike utfordringer og behov, og her vil vi sammen finne en god løsning.

Ta kontakt, så vil vi sammen foreta en kartlegging av situasjonen for å skreddersy tilbudet.

Frigjør tiden din fra krevende styrearbeid og konsentrer deg heller for å tilbringe god kvalitetstid i boligen din og med trivelig fellesskap med naboer.  Overlat styringen av styret til en erfaren og dyktig styreleder, som sørger for at styremedlemmer ikke blir overbelastet og som i mange tilfeller gir gode økonomiske resultater for fellesskapet.

Mer info her
Ta gjerne en nærmere titt her - for hva du som "intern" styreleder kan få avlastning på.

bottom of page